"Usuwanie awarii oraz prowadzenie prac konserwacyjnych na wodociągach

w gminie Krzyżanowice"

(opublikowany w BZP w dniu 19.12.2008  pod nr 373373-2008)

 

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ.pdf

zalaczniki do SIWZ.doc

zalaczniki do SIWZ.pdf

proponowane_istotne__postanowienia_do_umowy.pdf

 

UWAGA: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

"Usuwanie awarii oraz prowadzenie prac konsewracyjnych na wodociągach w gminie Krzyżanowice", ogłoszonego w BZP w dniu 19.12.2008r., w którym składanie ofert wyznaczone było na dzień 15.01.2009r.

powody uniewaznienia.pdf

------------------------------------------------------------------------------------

"Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami    

w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina Krzyżanowice -

Element V - rejon ulicy Granicznej"

(przekazany Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu

09.10.2008r. - nr ref. 2008-106086)

(opublikowany w dniu 14.10.2008r. pod nr 2008/S 199-263866)

- ogloszenie o zamowieniu.pdf

- siwz -część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf

- część III - opis przedmiotu zamówienia:

    UWAGA:
                   modyfikacja_siwz.pdf
                   modyfikacja_siwz_1.pdf


Odpowiedzi do zapytań Wykonawców
 
                                      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

--------------------------------------------------------------------------------------

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetragowymi dla zdania: Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac"

(przekazany Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu

24.09.2008r. - nr ref.  2008-100030)

(opublikowany w dniu 30.09.2008r. pod nr 2008/S 189-250491 )

- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf  

- siwz.pdf  - część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego .pdf

- część III - opis przedmiotu zamówienia:


        UWAGA: modyfikacja SIWZ w części II - Wzór umowy w sprawie zamówienia         publicznego. W związku z modyfikacją Wzór umowy w sprawie zamówienia 
        publicznego otrzymuje następujące brzmienie:
        czesc_II Wzor_umowy_w sprawie zamowienia publicznego.pdf

        UWAGA:   modyfikacja  par. 12  Wzoru umowy w sprawie zamówienia                     publicznego:                                                                        
        modyfikacja_wzoru_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf

       UWAGA: modyfikacja par. 4 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego

  UWAGA WYKONAWCY : w dniu 04.11.2008r. zostało przekazane do             publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf w związku z tym nastąpiła zmiana terminów składania ofert określona  w  modyfikacji SIWZ.pdf

           UWAGA : modyfikacja_siwz.pdf


Odpowiedzi do zapytań Wykonawców:


      
       odpopwiedzi do zapytan.pdf

      

        odpowiedzi_do_zapytan.pdf


        odpowiedzi do zapytan.pdf

       

        odpowiedzi do zapytan.pdf

 

                                         INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

informacja_o_wyborze_oferty.pdf


------------------------------------------------------------------------------------- -

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadani: Zadanie 10. Wymiana wodociągu w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac"

(przekazany Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.09.2008r. - nr ref. 2008-099945)

(opublikowany w dniu 30.09.2008r. pod nr 2008/S 189-250484 )

- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

- siwz.pdf  - część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor umowy w sprawie zmowienia publicznego.pdf

- część III - opis przedmiotu zamówienia:


       UWAGA : modyfikacja SIWZ w części II - Wzór umowy w sprawie zamówienia
       publicznego. W związku z modyfikacją Wzór umowy w sprawie zamówienia            publicznego otrzymuje następujące brzmienie:
       czesc_II wzor_umowy_w sprawie zamówienia publicznego.pdf

       UWAGA: Modyfikacja par. 12 Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego
       modyfikacja__wzoru_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf

       UWAGA: Modyfikacja par. 4 Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego
       modyfikacja_wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego.pdf

       UWAGA : Modyfikacja polegająca na sprostowaniu omyłki w pkt. 17 części I                SIWZ - instrukcja dla Wykonawców
       modyfikacja_siwz_polegająca na sprostowaniu omyłki.pdf


UWAGA WYKONAWCY: w dniu 04.11.2008r. zostało przekazane do publikacji  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf   w związku z tym nastąpiła zmiana terminów składania ofert określona w  modyfikacji_SIWZ.pdf
 
       UWAGA: modyfikacja_siwz.pdfOdpowiedzi do zapytań Wykonawców

        odpowiedzi_do_zapytan.pdf

        odpowiedz_na_zapytanie.pdf

        odpowiedz na zapytanie_wykonawcy.pdf
 
        odpowiedzi_do_zapytan.pdf  
 
                                      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

informacja_o_wyborze_oferty.pdf


------------------------------------------------------------------------------------- -

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania: Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac"

(przekazany Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.09.2008r. - nr ref.: 2008-099818)

(opublikowany w dniu 30.09.2008r. pod nr 2008/S 189-250481 )

- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

- siwz.pdf  - część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego.pdf

- część III - opis przedmiotu zamówienia:


UWAGA: W dniu 07.10.2008r. został wniesiony  protest i w związku z tym zgodnie z art. 181 ust.3 Pzp wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym sie w wyniku wniesienia protestu.

rozstrzygniecie_protestu.pdf

Odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców:

1. Czy zakres inwestycyjny określony w SIWZ pkt.4 ust.3. kanał grawitacyjny fi200 o długości 7.370 m obejmuje również długość przyłączy do poszczególnych posesji?

Odp .: Nie, nie obejmuje.

2. Kto jest administratorem dróg na terenie Kobyla: ul. Główna, Wolności i  inne?

Odp.:   wykaz_ulic_i_wlascicieli_w_miejscowosci_kobyla.doc

3. Prosimy o podanie ilości domów i ilości mieszkańców objętych zakresem zamówienia.

Odp .: Ilość budynków - 168, ilość mieszkańców - 758

4. Czy zamawiający posiada inwentaryzację powykonawczą istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej?

odp. :  Tak, posiada.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku prowadzenia kanałów w drogach - ulicach, odbudowa ich nawierzchni będzie ujęta tylko w pasach wykopów.

odp.: Potwierdzamy, że w przypadku prowadzenia kanałów w drogach - ulicach, odbudowa ich nawierzchni będzie ujęta tylko w pasach wykopów.

        UWAGA : modyfikacja SIWZ w części II - Wzór umowy w sprawie zamówienia          publicznego. W związku z modyfikacją  wzór umowy w sprawie zamówienia               publicznego otrzymuje następujące brzmienie:
          czesc_II wzor_umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf

         UWAGA: Modyfikacja par.12 wzoru umowy w sprawie zamówienia
         publicznego

          modyfikacja_wzoru_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf

         UWAGA: modyfikacja par. 4 wzoru umowy w sprawie zamówienia 
         publicznego:
         
          modyfikacja_wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego.pdf


UWAGA WYKONAWCY : w dniu 04.11.2008 zostało przekazane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf  w związku z tym nastąpiła zmiana terminów składania ofert określona w modyfikacji SIWZ.pdf

 

        UWAGA: modyfikacja_siwz.pdf
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
 
           odpowiedzi do zapytan.pdf
 
                                     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 

--------------------------------------------------------------------------------------

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania: Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanowice w gminie Krzyżanowice"

(przekazany Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.09.2008r. - nr ref.:2008-099697)

(opublikowany w dniu 27.09.2008r. pod nr 2008/S 188-249159 )

 

- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

- siwz.pdf  - część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego.pdf

- część III - opis przewdmiotu zamówienia:


        UWAGA:

modyfikacja_siwz_polegajaca_na_sprostowaniu_omylki.pdf


          UWAGA: modyfikacja SIWZ w części II - Wzór umowy w sprawie zamówienia            publicznego. W związku z modyfikacją wzór umowy w sprawie zamówienia                publicznego  otrzymuje następujące  brzmienie:

            czesc II wzor_umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf  

           UWAGA: modyfikacja par.12 wzoru umowy w sprawie zamówienia
            publicznego
         
            modyfikacja_wzoru_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf

  UWAGA WYKONAWCY : w dniu 04.11.2008r. zostało przekazane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf w związku  z tym  nastąpiła zmiana  terminów  składania ofert określona w modyfikacji_SIWZ.pdf
       UWAGA:   modyfikacja_siwz.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Czy lokalizacja rurociągu tłocznego z Krzyżanowic do Tworkowa na etapie koncepcji była uzgadniana z zarządcą drogi krajowej, czy też istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba go będzie zlokalizować na działkach prywatnych, poza pasem drogowym?

odp . Wg posiadanych informacji lokalizacja rurociągu tłocznego nie była uzgadniana z zarządcą drogi krajowej.

2. Czy na ten odcinek od Krzyżanowic do punktu A5 jest plan zagospodarowania?

odp . Tak, cała gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego.

3. Czy odcinek A7 do A8 wskazany na mapie stanowi również zakres do zaprojektowania?

odp. NIE, nie stanowi.

odpowiedzi_do_zapytan_wykonawcow.pdf

opdpowiedzi_do_zapytan.pdf

odpowiedz na zapytanie_wykonawcy.pdf
 
odpowiedzi do zapytan.pdf
 
odpowiedzi doa zapytan.pdf
 
                                    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

informacja_o_wyborze oferty.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

"Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami    

w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina Krzyżanowice -

Element V - rejon ulicy Granicznej"

(ogłoszony w BZP w dniu 22.09.2008 o godz. 12:09 pod nr 229019-2008)

 

- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

siwz.pdf  - część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf

- część III - opis przedmiotu zamówienia:

UWAGA! Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

"Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina Krzyżanowice - Element V - rejon ulicy Granicznej" - ogłoszonego w BZP w dniu 22.09.2008r., w którym składanie ofert wyznaczone było na dzień 14.10.2008r.

- powody uniewaznienia.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami  

w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina Krzyżanowice -

Element V - rejon ulicy Granicznej"

(ogłoszony w BZP w dniu 06.08.2008 o godz. 10:43 pod nr 182474-2008)

 

- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

- siwz.pdf  - część I - Instrukcja dla wykonawców

- część II - wzor_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego.pdf  

- część III - opis przedmiotu zamówienia:

UWAGA! Unieważnienie postąpowania o udzieleniu zamówienia publicznego: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina Krzyżanoiwice - Element V - rejon ulicy Granicznej" - ogłoszonego w BZP w dniu 06.08.2008r.. w którym składanie ofert wyznaczone było na dzień 28.08.2008r.

- powody_uniewaznienia.pdf

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-06 11:26:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-05 10:58:20
  • Liczba odsłon: 1736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 262855]

przewiń do góry