Zadanie 10. Wymiana wodociągu w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac - rejon ul. Raciborskiej i Brzeskiej

(opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 06.12.2011r. pod nr 320423-2011)
- ogloszenie_o_zamowieniu.pdf  
- siwz - Część I - Instrukcja dla Wykonawców
- część II - wzor_umowy_.pdf
- część III - Opis przedmiotu zamówienia

                                       INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

-------------------------------------------------------------------------

Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej

SUW Borucin - Bolesław - Tworków - Bieńkowice.

Budowa odcinka sieci w m. Bieńkowice od Z70-W40a ul. Pomnikowa


(opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 8.04.2011r. pod nr 70678-2011)


- ogloszenie o zamowieniu.pdf

- siwz - Część I - Instrukcja dla W ykonaw ców

- część II - wzor_umowy.pdf

- część III - Opis przedmiotu zamówieniaUWAGA WYKONAWCY!!!


W związku z zauważonymi błędami w przedmiarze robót, jak również nieuwzględnieniem pełnego zakresu zamówienia (brak pozycji dotyczącej odtworzenia nawierzchni chodnika na całym obszarze prowadzenia prac) informujemy Wykonawców, że zostanie dokonana modyfikacja SIWZ, a tym samym ulegnie zmianie termin składnia i otwarcia ofert.


UWAGA!!!

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

UWAGA!!!

modyfikacja siwz.pdf

odpowiedzi do zapytań Wykonawców

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 12:25:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 12:03:52
  • Liczba odsłon: 47016
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 262855]

przewiń do góry