Informuje się odbiorców wody na terenie gminy Krzyżanowice o możliwości zgłaszania przedsiębiorstwu reklamacji co do jakości świadczonych usług.

  I. Jakość wody

W przypadku widocznego pogorszenia jakości wody, które można stwierdzić organoleptycznie, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie w celu umożliwienia weryfikacji, pod następującymi  nr telefonów:

 1) 32 419 53 09    -  w godzinach pracy biura (pn - śr: 7.00 - 15.00; czw: 7.00 - 16.00, pt: 7.00 -14.00)

 2) 604 634 557     - w każdej chwili


 W przypadku zgłoszenia reklamacji w chwili, gdy już nie będzie można stwierdzić organoleptycznie pogorszonej jakości wody, na pisemny wniosek zgłaszającego reklamację zostanie zlecone wykonanie badania wody akredytowanemu laboratorium. W przypadku otrzymania wyników, które nie potwierdzą złej jakości wody zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonego badania.

 II. Wskazanie wodomierza

Każdy odbiorca ma prawo zgłosić na piśmie zastrzeżenie co do wskazań wodomierza głównego.
W takiej sytuacji następuje wymiana wodomierza. Wodomierz zdemontowany zostaje przekazany do Urzędu Miar w celu sprawdzenia poprawności działania.

W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miar poprawności działania wodomierza
zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonego sprawdzenia.

W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miar błędów wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa przedsiębiorstwo, a zgłaszający reklamację zostaje obciążony za zużycie wody wg średniego zużycia
wody w okresie 6 miesięcy, gdy wodomierz był sprawny.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-05 08:57:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-05 08:57:05
  • Liczba odsłon: 337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 262855]

przewiń do góry